Tama-Center Fare & Travel Time

Station Tariff/km Travel Time Regular Fare
(Children)
Regular Commuter Pass Student Commuter Pass
1-month 3-months 6-months 1-month 3-months 6-months
Kamikitadai 16.0 36 400
(200)
16,020 45,660 86,510 8,620 24,570 46,550
Sakura-Kaido 15.3 34
Tamagawa-Josui 14.5 32
Sunagawa-Nanaban 13.5 30
Izumi-Taiikukan 13.0 29
Tachihi 12.4 27
Takamatsu 11.8 26
Tachikawa-Kita 10.6 23
Tachikawa-Minami 10.2 22
Shibasaki-Taiikukan 9.5 20 360
(180)
14,010 39,930 75,660 7,550 21,520 40,770
Koshu-Kaido 8.0 17
Manganji 6.7 15 310
(160)
12,010 34,230 64,860 6,470 18,440 34,940
Takahatafudo 5.5 12
Hodokubo 4.7 10 260
(130)
10,010 28,530 54,060 5,390 15,370 29,110
Tama-Dobutsukoen 3.7 8
Chuo-Daigaku Meisei-Daigaku 2.6 6 210
(110)
8,000 22,800 43,200 4,310 12,290 23,280
Otsuka Teikyo-Daigaku 1.7 4
Matsugaya 0.9 2 100
(50)
8,000 22,800 43,200 4,310 12,290 23,280
Tama-Center - - - - - - - - -

*100-yen sections are special discount sections. (Please understand that the discount does not apply to Commuter Pass prices.)

  • View Timetable
  • View Fare & Travel Time